Giriş Yap
Anasayfa > YASAKLI OYUNCULAR

(Güncel)

# Irk/Sembom Nick Clan Level Puan Ceza Süre
1 DangerProne@]]#!$$!^ - 83 122.564 Banned Sınırsız
2 IIKiLLinqs]{+@& - 83 127.864 Banned Sınırsız
3 fuckerlast!$[]{@?@## - 83 1.023 Banned Sınırsız
4 hangimiz&[[_@&$^][ - 83 4.535 Banned Sınırsız
5 HAKANYAVASS]$]_]![[ - 83 114 Banned Sınırsız
6 Reiatsu~{@!# - 82 8.224 Banned Sınırsız
7 Caniniyerim@[$&]&&^] - 83 305 Banned Sınırsız
8 Executioner{_]~^ - 83 11.699 Banned Sınırsız
9 Efsanemm*?{*#{!$]{ - 83 100 Banned Sınırsız
10 BrsAkn]+#!^~[! - 60 50 Banned Sınırsız
11 Midda{!@]$?# - 82 298 Banned Sınırsız
12 ccccaa&#$_#&@[@]@[#[ - 69 100 Banned Sınırsız
13 DRAKE-!? - 83 70.385 Banned Sınırsız
14 iAmarissa~+[&+ - 83 271 Banned Sınırsız
15 Camel001**$_##^#[- - 83 8.987 Banned Sınırsız
16 JassiusCreative[[$@ - 81 3.865 Banned Sınırsız
17 Firuzeee?&{^!~*& - 83 13.940 Banned Sınırsız
18 Barahir!@]][^$[^[_ - 81 1.211 Banned Sınırsız
19 HertzIINAMEKSII##^& - 83 85.839 Banned Sınırsız
20 VurBana[!$[_@# - 52 100 Banned Sınırsız
21 LOL]#!]!!#_!] - 83 4.786 Banned Sınırsız
22 IMARINA-!&[!&#{@ - 60 100 Banned Sınırsız
23 BurakPasha_?$&]~ - 81 1.718 Banned Sınırsız
24 WhoThisOttomans*&!]{ - 62 100 Banned Sınırsız
25 HowManyOf@^_#?_ - 66 236 Banned Sınırsız
26 One_SahmaRan[#]@^@ - 83 1.969 Banned Sınırsız
27 Hawk1ng*&$&_^*$$ - 62 100 Banned Sınırsız
28 One_RuH_&&*$+_?^#{ - 83 1.161.593 Banned Sınırsız
29 One_RUUH{][#$_!@ - 83 313.654 Banned Sınırsız
30 NeDidinDAyiiiii$-{*~ - 62 50 Banned Sınırsız
31 ChanGeD1$-!+]& - 60 100 Banned Sınırsız
32 Interkolcu[@^#] - 69 0 Banned Sınırsız
33 yesterDaY[!]^[^]& - 60 100 Banned Sınırsız
34 ZEHIRLII--##$@$ - 60 100 Banned Sınırsız
35 McHuTee^#~]$ - 60 100 Banned Sınırsız
36 XCHAMPION&][@$_ - 60 100 Banned Sınırsız
37 OptimisTicBuLL~#~[*^ - 83 487.270 Banned Sınırsız
38 LoRDWaR@]@$-@_@_ - 83 709 Banned Sınırsız
39 LoRDWizarD+*~##{$_-- - 67 300 Banned Sınırsız
40 LoRDPiRi&?_]^ - 72 822 Banned Sınırsız
41 DewilThinkS[^@+! - 83 22.517 Banned Sınırsız
42 CrayzBoom&#^&^]^#$ - 81 2.680 Banned Sınırsız
43 FATKoOo[]@?{-_ - 50 100 Banned Sınırsız
44 DestuRrr]-*#-! - 70 50 Banned Sınırsız
45 ITEMCI{$_#@]* - 60 100 Banned Sınırsız
46 DWORD$$^!^#$&&_ - 60 100 Banned Sınırsız
47 marabamaraba*]*~ - 67 492 Banned Sınırsız
48 ChammerLain__]_#@#& - 82 2.269 Banned Sınırsız
49 Zitvator&^]&#!#]^# - 51 100 Banned Sınırsız
50 Farabi-!!?-] - 57 100 Banned Sınırsız
51 DONSUZ{*{!?^ - 60 0 Banned Sınırsız
52 SERDARR^#@$]@#^] - 60 100 Banned Sınırsız
53 ALEXX]_]$$_$&_#$ - 60 100 Banned Sınırsız
54 JeamBeam[_^*~*_# - 80 1.102 Banned Sınırsız
55 WilliamDante~-]~@~-! - 83 3.240 Banned Sınırsız
56 EasyMoney[~^+!$?~ - 82 450 Banned Sınırsız
57 Poely@]+#*^^?_#&!$ - 60 0 Banned Sınırsız
58 HAHAHAHA$+-&*_{~ - 60 208 Banned Sınırsız
59 Mon3Y!$#^!_ - 60 100 Banned Sınırsız
60 ORTI#_&@^$_#_]@]@^] - 62 100 Banned Sınırsız
61 RebornOfHanzo&[&@& - 60 100 Banned Sınırsız
62 Aedin[+*_?&& - 83 107.258 Banned Sınırsız
63 ATNxIFLakka]&^]&#! - 83 722.495 Banned Sınırsız
64 sdfsdfsdfd!_^[#@#^ - 60 100 Banned Sınırsız
65 FreeBronze&#@]]_ - 62 100 Banned Sınırsız
66 AsiMelek&!&* - 82 7.591 Banned Sınırsız
67 ATNxFLakkA^#&#_ - 83 151.452 Banned Sınırsız
68 MarcusTheGod$]^@[ - 1 100 Banned Sınırsız
69 SagopaKajmeR~_^!@+[$ - 60 100 Banned Sınırsız
70 JackTR&&_{*[@* - 50 100 Banned Sınırsız
71 DaiGuys#$[@^_$$[^ - 1 100 Banned Sınırsız
72 RamSes&_!!^^_!^! - 36 100 Banned Sınırsız
73 AmonRaa_@][-&] - 55 100 Banned Sınırsız
74 AbruzziMaden-&]~+] - 52 100 Banned Sınırsız
75 Destina@$^+-{?-^]* - 60 50 Banned Sınırsız
76 DonnieBrascoo]]]@# - 82 890 Banned Sınırsız
77 HerakLes&!^!_@+ - 52 100 Banned Sınırsız
78 BERFERAT_&^]$&^# - 1 100 Banned Sınırsız
79 IMPOOSLIBLE{^#!~!- - 1 100 Banned Sınırsız
80 IZetsu]*-]][+$[- - 1 100 Banned Sınırsız
81 Murat44@__#^]&] - 1 100 Banned Sınırsız
82 gambazdrakn&![&[[@[ - 9 100 Banned Sınırsız
83 AkatriaL!_^^ - 1 100 Banned Sınırsız
84 Baran_Kaya^@@~ - 77 50 Banned Sınırsız
85 PerfectDEATH^{*]~[!^ - 83 24.550 Banned Sınırsız
86 UcuzGBsonteklif_&_&] - 22 100 Banned Sınırsız
87 WreckingBall?^${{$- - 54 100 Banned Sınırsız
88 MAFIA!~-[*[? - 54 100 Banned Sınırsız
89 DeLiBeqiR]@*^$@!- - 48 100 Banned Sınırsız
90 Ecem[~+[-!]&+[{~$? - 1 100 Banned Sınırsız
91 Xkalo+*#~[+$_^_ - 1 100 Banned Sınırsız
92 &!!& - 1 100 Banned Sınırsız
93 Anexias[$#__ - 1 100 Banned Sınırsız
94 Allam3!#]@#]&##!& - 1 100 Banned Sınırsız
95 ScouTT@!_$@^#^& - 1 100 Banned Sınırsız
96 HERNEYSEGECER$?+~+ - 82 564 Banned Sınırsız
97 12492852][{+-$^{] - 1 100 Banned Sınırsız
98 Monste$??-&{-[[^__#{ - 48 100 Banned Sınırsız
99 YarrocK^$!?^{{-+$[ - 54 100 Banned Sınırsız
100 YesDoiT!?-]~+ - 44 100 Banned Sınırsız
101 RogueOne&^~*$ - 63 1.100 Banned Sınırsız
102 Euphoria~@__? - 51 100 Banned Sınırsız
103 Angeluso]_@~? - 61 100 Banned Sınırsız
104 Can$#?{+@+&$^ - 61 100 Banned Sınırsız
105 KinqOfKniqht&+&&* - 1 100 Banned Sınırsız
106 GuideFaal#$!@$[_ - 74 337 Banned Sınırsız
107 Hanqov3R[&!_@ - 1 100 Banned Sınırsız
108 BABAKOR~+$^{$~? - 82 8.233 Banned Sınırsız
109 MrQwayke1ST@]!! - 81 77.954 Banned Sınırsız
110 LegendsNeverDie?!!~~ - 73 500 Banned Sınırsız
111 Krem+^!&~+-~&@ - 35 100 Banned Sınırsız
112 Bart*]{_{ - 35 100 Banned Sınırsız
113 !!_!@][^! - 1 100 Banned Sınırsız
114 HellHeaven]]@]+*@ - 1 100 Banned Sınırsız
115 MURATBEY[_]]]^~${ - 1 100 Banned Sınırsız
116 ThemooN[?$&]{^- - 63 509 Banned Sınırsız
117 eLmaRiacHii~{![# - 50 100 Banned Sınırsız
118 Muratbaba@@!&&$ - 4 100 Banned Sınırsız
119 Necmi!&-*#]#{+]^&{# - 1 100 Banned Sınırsız
120 Boobsted&*$@^&^# - 1 100 Banned Sınırsız
121 TheHomelless$&[#[ - 50 100 Banned Sınırsız
122 XKG{@@^+!+{] - 51 100 Banned Sınırsız
123 SirArthurDayne-__?- - 37 100 Banned Sınırsız
124 Respawn@[~@ - 1 100 Banned Sınırsız
125 BenGeliyomSubak - 78 650 Attack Ban Sınırsız
126 Nickdegis1 - 80 100 Attack Ban Sınırsız
127 RoxxY - 58 375 Attack Ban Sınırsız
128 4ChevyImpalaII sell69xgb3tl 83 29.046 Attack Ban Sınırsız
129 BlueCentraL sell69xgb3tl 83 8.304 Attack Ban Sınırsız
130 melisa83 jet 64 462 Attack Ban Sınırsız
131 Hayri Glan 54 100 Attack Ban Sınırsız
132 PIELIEDIE 123FORO 46 100 Attack Ban Sınırsız
133 TheLastNightZorbaa ELT 83 27.774 Mute Sınırsız
134 1qwe3 - 83 0 Mute Sınırsız
135 xxZxx@!#!$& - 83 1.579 Mute Sınırsız
136 SamueLETO - 83 100 Mute Sınırsız
137 ImHsn - 83 59.422 Mute Sınırsız
138 1903JK RealArchers 83 23.898 Mute Sınırsız
139 ClassXFEAR Insomnia 83 366 Mute Sınırsız
140 PolisOzelHarekat RegeneratioN 83 15.784 Mute Sınırsız
141 lBABAYAGAl - 83 7.753 Mute Sınırsız
142 SeriousDomigan FoundeR 83 9.605 Mute Sınırsız
143 MrVaLee - 83 25.013 Mute Sınırsız
144 KOMAN RegeneratioN 83 546.669 Mute Sınırsız
145 AgaBeee EscapE 83 50 Mute Sınırsız
146 ZULKAARNEYN - 82 7.172 Mute Sınırsız
147 CheQ AqLaYurekAqLa 83 238.893 Mute Sınırsız
148 Bitcoinn - 83 100 Mute Sınırsız
149 PoRTeK1z Exppp 70 50 Mute Sınırsız
150 DesKorteZ - 83 443 Mute Sınırsız
151 HECTOER - 83 8.067 Mute Sınırsız
152 DSxWanSlobbe - 83 164.299 Mute Sınırsız
153 ClassXBEAR - 83 1.716 Mute Sınırsız
154 ICemBey ELT 83 3.465 Mute Sınırsız
155 TheEmperor - 1 100 Mute Sınırsız
156 CriminaLFratic PriaH 83 427 Mute Sınırsız
157 GrimmjowJaggerJack - 16 100 Mute Sınırsız
158 WinnerAkustik - 72 50 Mute Sınırsız
159 NaughtyHypnotized NaughtyTiGeR 83 58.353 Mute Sınırsız
160 Diefne - 83 9.350 Mute Sınırsız
161 JackRedick LightOfGodTESTAMENT 83 188.595 Mute Sınırsız
162 Viciouza - 70 100 Mute Sınırsız
163 TonyJobes - 81 7.432 Mute Sınırsız
164 SuMiSuJiMa - 81 2.280 Mute Sınırsız
165 ZweiaLi - 83 14.869 Mute Sınırsız
166 Kimse - 70 100 Mute Sınırsız
167 Arci Ciftlik_Bank 83 16.808 Mute Sınırsız
168 QuartLy TheFoundeR 83 117.344 Mute Sınırsız
169 IIEvilBooldII BLOOD 83 70.704 Mute Sınırsız
170 IQuartLy MomentuS 83 150 Mute Sınırsız
171 APRANTI - 83 2.635 Mute Sınırsız
172 CobraEscobar NaughtyTiGeRr 83 6.639 Mute Sınırsız
173 LasTDontWorryWillDie DieSeL 83 44.208 Mute Sınırsız
174 ByBaSKaN BLOOD 83 2.051 Mute Sınırsız
175 MrsGamblerS ProGamers 76 103 Mute Sınırsız
176 ViktorGornachenko EEMON 83 12.250 Mute Sınırsız
177 Sage - 83 101.830 Mute Sınırsız
178 No360 - 60 100 Mute Sınırsız
179 HealAtarTownAtmazZ - 83 12.736 Mute Sınırsız
180 MensurBeyy - 83 3.462 Mute Sınırsız
181 MensurBeyyy - 83 10.356 Mute Sınırsız
182 KingsNeverDie NaturalBornKillerS 80 12.173 Mute Sınırsız
183 MRSHUKI - 83 77.261 Mute Sınırsız
184 BanimiAcarmisinPeraa - 60 100 Mute Sınırsız
185 xxxxxxxx21 - 60 100 Mute Sınırsız
186 ZalimPeraaa - 60 100 Mute Sınırsız
187 JrSeigneuR - 81 350 Mute Sınırsız
188 GelinOlmusGidiyorsun - 83 183.564 Mute Sınırsız
189 Zeppelin HODRIMEYDANBILOCAAAN 56 100 Mute Sınırsız
190 SeFFaH - 83 126.502 Mute Sınırsız
191 VeyselSamet - 1 100 Mute Sınırsız
192 JagermeisteR - 83 14.053 Mute Sınırsız
193 InDaClub - 79 50 Mute Sınırsız
194 SoHardCALiF0RNiA - 83 228.150 Mute Sınırsız
195 BaaNoldyyBreminn SellGOLDBAR 65 100 Mute Sınırsız
196 MuhendisBey WeTieUntilWeDie 83 5.657 Mute Sınırsız
197 CrizifyZhu PHASELIS 60 0 Mute Sınırsız
198 DiagnoSis - 83 29.450 Mute Sınırsız
199 TCxKAYIBEYI TurkiyeCumhuriyeti 83 15.964 Mute Sınırsız
200 SCxPaNCH - 83 3.350 Mute Sınırsız
201 FeeLMyTheAngeL RastaquasH 83 21.503 Mute Sınırsız
202 ROM - 60 100 Mute Sınırsız
203 YouNeverKnowBrooo - 83 36.026 Mute Sınırsız
204 Kimix35 - 60 100 Mute Sınırsız
205 wqeewqeq - 1 100 Mute Sınırsız
206 VartoLuSaDettiN - 82 7.121 Mute Sınırsız
207 Gallaghers - 83 14.753 Mute Sınırsız
208 GlimpseOfHeaveN - 40 100 Mute Sınırsız
209 PiaTr - 60 100 Mute Sınırsız
210 ForJustice NoComments 83 25.988 Mute Sınırsız
211 MssBirderdimvar KRALGERIGELDI 81 4.032 Mute Sınırsız
212 AGAINNN 1111 72 873 Mute Sınırsız
213 KissMyDagger - 83 60.417 Mute Sınırsız
214 YEP - 60 100 Mute Sınırsız
215 AGAINN - 71 159 Mute Sınırsız
216 War4HeaveN - 60 100 Mute Sınırsız
217 YasakNick - 10 100 Mute Sınırsız
218 4BeatsIReinWinter - 1 100 Mute Sınırsız
219 BuneUmstad - 55 100 Mute Sınırsız
220 DanqerLove - 31 100 Mute Sınırsız
221 MyPoH - 82 1.289 Mute Sınırsız
222 BoykoT - 1 100 Mute Sınırsız
223 PMATUN - 1 0 Mute Sınırsız
224 SokaklarBizim - 1 100 Mute Sınırsız
225 SobaBorusu - 52 100 Mute Sınırsız
226 LegendIsBack - 82 5.767 Mute Sınırsız
227 CUKUR - 51 100 Mute Sınırsız
228 its4JUSTICEE SoHard 83 1 Mute Sınırsız
229 MaesTRo - 83 38.824 Mute Sınırsız
230 RRRe - 1 100 Mute Sınırsız
231 Fosloyn - 1 100 Mute Sınırsız
232 0tolerans - 41 100 Mute Sınırsız
233 OYEYECOCOCAMB0 FINDIK 82 403 Mute Sınırsız
234 MiO - 23 100 Mute Sınırsız
235 Fusion ARMADA 83 6.642 Mute Sınırsız
236 RaulQuinanos - 83 12.131 Mute Sınırsız
237 Dragons WantedS 83 1.459 Mute Sınırsız
238 Elysion - 52 100 Mute Sınırsız
239 LegendOfBACISIRTLAYN - 83 76.630 Mute Sınırsız
240 MutelemeLutfen - 1 100 Mute Sınırsız
241 BanaParaVerrr - 1 100 Mute Sınırsız
242 IPink - 49 100 Mute Sınırsız
243 QUAAAAAAAAAAAAAAA - 40 100 Mute Sınırsız
244 BABARs - 1 100 Mute Sınırsız
245 DARKL - 1 100 Mute Sınırsız
246 Name - 62 25 Mute Sınırsız
247 gbgbgb71 - 1 100 Mute Sınırsız
248 AvenqeRs - 83 17.100 Mute Sınırsız
249 DenemeKod02 - 21 100 Mute Sınırsız
250 CryLaSt - 57 100 Mute Sınırsız
251 ChuckySizedeChucky ATATURKIYE 76 508 Mute Sınırsız
252 Alban4Ec - 83 37.023 Mute Sınırsız
253 Berkann - 78 1.211 Mute Sınırsız
254 alasehir2 - 79 2.278 Mute Sınırsız
255 4ChevyImpalaI - 1 100 Mute Sınırsız
256 TheI3lack TheBoogeyMan 82 15.598 Mute Sınırsız
257 Reaksiyon - 1 100 Mute Sınırsız
258 Barritoan - 57 49 Mute Sınırsız
259 SouLTrain - 75 50 Mute Sınırsız
260 ISlawwwwMADEN - 51 0 Mute Sınırsız
261 thelastpriest - 54 100 Mute Sınırsız
262 SELLLLLLGB - 1 100 Mute Sınırsız
263 M4SK3S1Z BEYKOZLULAR 58 100 Mute Sınırsız
264 JsBach - 82 2.824 Mute Sınırsız
265 Quadrazid - 82 18.357 Mute Sınırsız
266 GoldBAR1 - 1 100 Mute Sınırsız
267 GoldBar - 10 100 Mute Sınırsız
268 elli5 PurposeLess 83 147.277 Mute Sınırsız
269 RczARMY - 83 42.066 Mute Sınırsız
270 BURAK1 EzikKasan 57 100 Mute Sınırsız
271 OsmanGazi - 66 533 Mute Sınırsız
272 AGANNNNNNN - 1 100 Mute Sınırsız
273 AGANIZZ - 1 100 Mute Sınırsız
274 ZEHIRLI DOSTLARR 83 1.469 Mute Sınırsız
275 Tilki45 - 1 100 Mute Sınırsız
276 4SoydasLe - 81 6.550 Mute Sınırsız
277 Casper12 - 1 100 Mute Sınırsız
278 sanane54 - 1 100 Mute Sınırsız
279 MuhtemeLenn 1234 55 100 Mute Sınırsız
280 IP4Rl14M3NTI - 62 100 Mute Sınırsız
281 Zedddd - 47 100 Mute Sınırsız
282 LauraWells - 81 4.925 Mute Sınırsız
283 Khenemu - 1 100 Mute Sınırsız
284 NameOfUpgrade - 1 100 Mute Sınırsız
285 aszii - 63 100 Mute Sınırsız
286 ZEDDD - 33 100 Mute Sınırsız
287 VonemC22 - 1 100 Mute Sınırsız
288 WarrC2 - 1 100 Mute Sınırsız
289 SERDAR - 1 100 Mute Sınırsız
290 SELLCINIZ - 1 100 Mute Sınırsız
291 SELBUY1 - 1 100 Mute Sınırsız
292 RodriqeZ Vengeance 83 17.029 Mute Sınırsız
293 IICAKIRII - 83 94.266 Mute Sınırsız
294 BAZARABEY NEDIMBEY 47 100 Mute Sınırsız
295 MERDOOOOOOOOOO - 82 14.285 Mute Sınırsız
296 123asd - 1 100 Mute Sınırsız
297 TarthaS~-^@[# - 83 0 Mute Sınırsız
298 4LifexLUCAAAAAAAAAAZ - 83 206.398 Mute Sınırsız
299 JILET - 83 30.023 Mute Sınırsız
300 averF - 1 100 Mute Sınırsız
301 Carparim - 61 100 Mute Sınırsız
302 ElleriGorelim#$$? - 83 100 Mute Sınırsız
303 SALAMON - 1 100 Mute Sınırsız
304 BlueAsqm EfendilikMertebesi 78 80 Mute Sınırsız
305 Ryanb - 80 10.434 Mute Sınırsız
306 larsson26 DURMA 82 6.100 Mute Sınırsız
307 eczaneman - 35 100 Mute Sınırsız
308 AdamJohnson - 1 100 Mute Sınırsız
309 S4D1S - 1 100 Mute Sınırsız
310 V18 GOOL 42 100 Mute Sınırsız
311 IWhoiseBlut HelloBitch 83 39.769 Mute Sınırsız
312 4DimptoreWinampuLan - 30 100 Mute Sınırsız
313 AsyouLike - 49 100 Mute Sınırsız
314 CumaliEFrah - 1 100 Mute Sınırsız
315 ITalk2MyHanDI - 75 697 Mute Sınırsız
316 asdasfdsgfdh - 1 100 Mute Sınırsız
317 buyrunnnnnnn - 2 100 Mute Sınırsız
318 BACIKEMiREN - 1 100 Mute Sınırsız
319 Yekta - 1 100 Mute Sınırsız
320 ForeverJHILETCI - 64 881 Mute Sınırsız
321 TheNotoriousBIG - 50 50 Mute Sınırsız
322 Q_7 - 1 100 Mute Sınırsız
323 Busta - 40 100 Mute Sınırsız
324 KozmosunDelisi - 73 3.714 Mute Sınırsız
325 Qilibik - 1 100 Mute Sınırsız
326 CiftciNuri - 68 100 Mute Sınırsız
327 JustmeBabyy - 1 100 Mute Sınırsız
328 YARADAN - 20 100 Mute Sınırsız
329 itsIRQNKY - 82 94.210 Mute Sınırsız
330 Opss - 5 100 Mute Sınırsız
331 Staybol - 79 2.459 Mute Sınırsız
332 D3RTL1 - 1 100 Mute Sınırsız
333 VissionComptery - 1 100 Mute Sınırsız
334 itsBOOGEYMAN MAGECARSATILIRRRRR 82 73.012 Mute Sınırsız
335 BizMagluptukOglum - 43 100 Mute Sınırsız
336 ROTHLEING - 61 100 Mute Sınırsız
337 QwertyKlavye - 14 100 Mute Sınırsız
338 CooooL - 1 100 Mute Sınırsız
339 REISS - 1 100 Mute Sınırsız
340 USTA - 1 100 Mute Sınırsız
341 DsxRaychem - 73 0 Mute Sınırsız
342 DUYURU - 10 100 Mute Sınırsız
343 C0nstantine - 70 100 Mute Sınırsız
344 OHHSOKK - 50 100 Mute Sınırsız
345 Sellinq - 1 100 Mute Sınırsız
346 oncebirkacdamlayas - 39 100 Mute Sınırsız
347 F9Devil - 50 100 Mute Sınırsız
348 Farmende - 51 100 Mute Sınırsız
349 darkwhite - 1 100 Mute Sınırsız
350 AHMGORUM]!__^ - 83 70 Mute Sınırsız
351 OttomanFou~*{*+~* - 83 50 Mute Sınırsız
352 TISSSSSSSSSS+_#+&_!? - 83 0 Mute Sınırsız
353 poki$[#{-^{&+@* - 83 100 Mute Sınırsız
354 JrBlackMask&~{+{ - 83 13.404 Mute Sınırsız
355 CreaLipaa+&@~#_!$~_* - 83 100 Mute Sınırsız
356 s2Mede1000+--_? - 83 100 Mute Sınırsız
357 WtcNNN[{!!-] - 83 100 Mute Sınırsız
358 GrejuvaTr-[@- - 60 100 Mute Sınırsız
359 Rogueeee$$]! - 78 1.973 Mute Sınırsız
360 IElisHa!_{&_&?$ - 83 104.414 Mute Sınırsız
361 M0K@!!#_^#]@[_! - 45 100 Mute Sınırsız
362 ATNxBASKAN${#*?@~-~ - 83 147.002 Mute Sınırsız
363 DoogleBug!$[#_&--+^ - 83 18.469 Mute Sınırsız
364 POLIS^]^[&#__&&@ - 66 0 Mute Sınırsız