Giriş Yap
TürÇıkabilecek İtemler
%75
%61
%5
%5
%1
%0
%0
%3
%1
%1
%3
%6
%4
%3
%2
%10
%19
%2
%75
%2
%0
%12
%6
%2
%1
%12
%12
%18
%10
%8
%9
%13
%12
%9
%8
%6
%2
%2
%2
%2
Savaşta Karşı Irkın Bölgesinde
%50
%35
%25
%25
%35
%2
%2
%2
%6
%4
%3
%2
%20
%1
%9
%9
%5
%6
%2
%8
%6
%2
%1
%3
%29
%30
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%20
%40
%50
%0
%0
%0
%6
%14
%17
%1
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%8
%10
%61
%1
%1
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%20
%4
%4
%5
%8
%1
%0
%0
%1
%1
%5